N ap pote tchala ou sou telefòn ou

avèk aplikasyon bòlèt sa ki senp epi ki fasil.

Apwopo De Nou

TchalaM se yon aplikasyon bòlèt gratis pou telefòn ou ki pèmèt ou wè ansanm ak suiv dènye boul bòlèt yo.

Rezon ki fè se nou ki pi
bon pou ou

Nou kite ou okouran

Aktyalizasyon an tan reyèl nou an ap fè w sonje pou ou jwe boul chans ou, epi li ap enfòme w chak lè boul yo sòti.

Chèche ansyen boul ki te sòti

Paj istorik nou an ap ede w jwenn tout boul bòlèt ki te sòti nan lane ki te pase deja yo.

Fè gwo rèv pou ou genyen gwo lo

Lis Tchala nou an pral bay nimewo ki koresponn ak rèv ou ansanm ak eksperyans ou ki pral fè yo tounen lajan.

Ou pral konprann koneksyon yo

Paj estatistik nou an ap enfòme ou sou tout boul ki te sòti deja yo ki pou ede ou pi byen planifye jwèt ou.

100000 +

Enstalasyon

4.3 +

Nòt

3000 +

Repons

Telechaje kounye a

Fè TchalaM vin patnè w sou chimen richès ou.

Disponib sou

Rantre an kontak

Ou kapab rantre an kontak avèk ekip nou an si ou gen kesyon, kòmantè, ak enkyetid.